TOP

University of Silesia
Logo UŚ
Institute of Computer Science

Academic classes

Name Teachers
MODELOWANIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH
SYSTEMY EKSPERTOWE
PROGRAMOWANIE W JĘZYKU C++
NOWOCZESNE JĘZYKI PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO
SYSTEMY BAZ DANYCH
BAZY DANYCH
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH
SYSTEMY WYSZUKIWANIA INFORMACJI
SPECJALIZOWANE OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE
WPROWADZENIE DO INFORMATYKI
PODSTAWY PROGRAMOWANIA
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
JĘZYKI PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO I GRAFICZNEGO
METODY NUMERYCZNE
PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
TECHNOLOGIE INTERNETOWE W PROGRAMOWANIU
PROGRAMOWANIE W JĘZYKU JAVA
ELEMENTY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BAZAMI DANYCH
SIECIOWE SYSTEMY INFORMACYJNE
PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I SYSTEMY EKSPERTOWE
SEMINARIUM DYPLOMOWE
EKSPLORACJA DANYCH
WYSZUKIWANIE INTERNETOWE
PROJEKT SYSTEMU
PROGRAMOWANIE WIELOPLATFORMOWE
WIELOWARSTWOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE
WYKŁAD MONOGRAFICZNY
PRACOWNIA DYPLOMOWA
PRZETWARZANIE W CHMURACH OBLICZENIOWYCH
PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
NOWOCZESNE APLIKACJE INTERNETOWE
ANALIZA I ZŁOŻONOŚĆ OBLICZ ALGORYTMÓW
JĘZYKI SKRYPTOWE
STATYSTYCZNE METODY ANALIZY DANYCH
SYSTEMY BAZ DANYCH
SPECJALISTYCZNE SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
PRACOWNIA SPECJALIZUJĄCA MAGISTERSKA
WPROWADZENIE DO BIOINFORMATYKI
PROJEKT SPECJALIZACYJNY
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE
BIOINFORMATYCZNE BAZY DANYCH
PODSTAWY BIOSTATYSTYKI Z ELEMENATAMI EKSPLORACJI DANYCH
PARADYGMATY PROGRAMOWANIA
ZAAWANSOWANE ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH
PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKACH RAD
PROJEKTOWANIE ROZWIĄZAŃ INTERNETOWYCH
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI
PROGRAMOWANIE BAZ DANYCH
ALGORYTMY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
EKSPLORACJA DANYCH
TESTOWANIE I WERYFIKACJA OPROGRAMOWANIA
METODYKI PROGRAMOWANIA
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
METODY ANALIZY I MODELOWANIA SYSTEMÓW
ANALIZA DANYCH W BIZNESIE
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI
© University of Silesia. Created by Krzysztof Sikora, as thesis.