@Book{1+Utracki+Boryczka, author = {Jarosław Utracki and Mariusz Boryczka}, title = {Ewolucyjne i Agresywne podejście do wyszukiwania wzorców i przewidywania zachowań w Systemach Zarządzania Energią w Budynkach z wykorzystaniem metod opartych na naturze w celu optymalizacji zużycia energii.}, publisher = {Springer}, address = {Advances in Feature Selection for Data and Pattern Recognition}, year = {2017} }