@Article{1+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {Multimedialne techniki przekazywania informacji, a ich zastosowanie w medycynie}, journal = {Techniki Informatyczne w Medycynie}, volume = {304}, number = {2}, pages = {287-296}, year = {1997} } @Article{2+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {Building Management System—Artificial Intelligence Elements in Ambient Living Driving and Ant Programming for Energy Saving—Alternative Approach}, journal = {Information Technologies in Medicine}, volume = {407}, number = {5}, pages = {109-120}, year = {2016} } @Article{3+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {SYSTEMY DOMÓW INTELIGENTNYCH: BUDYNKI PASYWNE, CZY REAKTYWNE. NOWE ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE - WSPARCIE ALGORYTMICZNE}, journal = {Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców}, volume = {312}, number = {10}, pages = {220-225}, year = {2017} } @Article{4+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {SYSTEMY DOMÓW INTELIGENTNYCH: MRÓWKI W SŁUŻBIE OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ}, journal = {Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców}, volume = {312}, number = {10}, pages = {226-228}, year = {2017} } @Article{5+Utracki, author = {Jarosław Utracki}, title = {SYSTEMY DOMÓW INTELIGENTNYCH: SCHEMAT FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW SIECIOWYCH WYKORZYSTUJĄCYCH OPTYMALIZACJĘ ROJOWĄ}, journal = {Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców}, volume = {312}, number = {10}, pages = {229-233}, year = {2017} } @Book{6+Utracki+Boryczka, author = {Jarosław Utracki and Mariusz Boryczka}, title = {Ewolucyjne i Agresywne podejście do wyszukiwania wzorców i przewidywania zachowań w Systemach Zarządzania Energią w Budynkach z wykorzystaniem metod opartych na naturze w celu optymalizacji zużycia energii.}, publisher = {Springer}, address = {Advances in Feature Selection for Data and Pattern Recognition}, year = {2017} }