Programowanie w języku Python - materiały wstępne


Instalacja Pythona krok po kroku...
Kurs wprowadzający do Pythona

GRUPA 2:Laboratorium do przedmiotu


Lab 1a: Algorytmy...Algorytmy
Lab 1: Pierwsze programy
Lab 2: Analiza lancuchow znakow, petle, slowniki, listy, krotki... + nowsza poprawiona wersja: [Wersja poprawiona]
Lab 3: Funkcje w Pythonie

GRUPA 1:Laboratorium do przedmiotu


Lab 1a: Algorytmy...Algorytmy
Lab 1: Pierwsze programy
Lab 2: podstawy programowania w języku Python
Lab 3a: Listy, Krotki...
Lab 3b: Funkcje w Pythonie

II semestr:Laboratorium do przedmiotu

Lab 1: analiza danych genetycznych z łańcuchami danych, Tworzenie i edycja arkuszy Excela w Pythonie
Lab 2: Grafika w Pythonie. Pakiet PyX.
Lab 2: przykladowa choinka. Pakiet PyX.
Lab 3: Automatyczne generowanie wykresów.
Lab 4: wxPython.
Lab 5: Bazy danych w Pythonie.    [kod źródłowy]